English
01
Барилга, шугам, дэд станцын угсралт

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

02
Ашиглалт, засвар үйлчилгээ

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

03
Цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэл

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

04
Төслийн менежментийн цогц үйлчилгээ

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

05
Инженеринг, Зураг төсөл

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

06
Экспертизийн хяналт, Зөвлөгөө, Судалгаа

Үйл ажиллагаа, Бизнесийн чиглэл

Мэдээ мэдээлэл