Mongolia

Project management


Project Management
Project Management

Компанийн Төслийн удирдлагын газар нь төслийн удирдлагын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх, дотоод хяналтыг сайжруулах замаар компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.