Говийн мөнгөн цамхаг

Мандалговь-Тавантолгой-Оюутолгойг холбосон 220кВ-ын 400км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил 2011-2013 онд амжилттай хэрэгжиж дууслаа. 

Энэхүү бүтээн байгуулалтын талаарх баримтат киног хүлээн авч үзнэ үү.