English

Бөмбөгөр-Баацагаан 15 кВ ЦДАШ (Баянхонгор)

Өвөрхангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Ховд аймгийн 9 сумдыг 24 цагийн туршид цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрт холбогдсоноор сум орон нутгын хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна. Мөн 35/15кВ-ын дэд өртөө барьснаар цаашдаа цахилгаан хангамжгүй сумдуудыг тэжээх боломжтой болгосон.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

 • Баянтээг –Баруунбаян-Улаан 35 кВ ЦДАШ, 65,4 км  (Өвөрхангай)
  •        Баруунбаян-Улаан 35/15кВ дэд өртөө, 630кВА
  •        Баянтээг 110/35/10кВ дэд өртөөний өргөтгөл
 • Бөмбөгөр-Баацагаан 15 кВ ЦДАШ, 74,6 км  (Баянхонгор)
  •           Бөмбөгөр 35/15кВ дэд өртөөний өргөтгөл
  •           Баацагаан 15/0,4кВ-ын 160 (100 ) кВА дэд өртөө, 0,4кВ шугамын шинэчлэл
 • Баян Овоо-Галуут 15 кВ ЦДАШ, 53,9 км  (Баянхонгор)
  •           Баян-Овоо 6/15кВ дэд өртөө
  •           Баянхонгор-Баян Овоо 6кВ ЦДАШ, 24км, шинэчлэл
  •           Галуут 15/0,4кВ ДС, 160 (100 ) кВА дэд өртөө, 0,4кВ-ын 1,6км СИП утастай ЦДАШ        
 • Хатгал - Чандмань-Өндөр 35 кВ ЦДАШ, 76,4 км  (Хөвсгөл)
  •        Чандмань-Өндөр 35/10 кВ дэд өртөө, 630кВА
  •        Чандмань-Өндөр: 10/0,4 кВ 100 кВА ДС, 10/0,4 кВ 160 кВА ДС, 10 кВ ЦДАШ, 0,4 кВ
 • Чандмань-Өндөр - Цагаан-Үүр 10 кВ ЦДАШ, 46,5 км  (Хөвсгөл)
  •        Цагаан-Үүр: 10/0,4 кВ 100 кВА ДС, 10/0,4 кВ 160 кВА ДС, 10 кВ ЦДАШ, 0,4 кВ
 • Арбулаг - Цагаан-Уул 35 кВ ЦДАШ, 71,1 км  (Хөвсгөл)
  •        Цагаан-Уул 35/10 кВ дэд өртөө, 630кВА
  •        Цагаан-Уул: 10/0,4 кВ 160 кВА ДС, 10/0,4 кВ 160 кВА ДС, 10 кВ ЦДАШ, 0,4 кВ
 • Арбулаг - Баянзүрх  15 кВ ЦДАШ, 52,5 км  (Хөвсгөл)
  •        Баянзүрх 15/10 кВ 315 кВА ДС
  •        Баянзүрх 10/0.4 кВ 100 кВА ДС, 10/0,4 кВ 160 кВА ДС, 10 кВ ЦДАШ, 0,4 кВ
 • Манхан - Мөнххайрхан 15кВ ЦДАШ, 73,3 км  (Ховд)
 • БНХАУ-ын Такашикен боомт – Ховд аймгийн Булган сум 35кВ-ын 46,3 км ЦДАШ (Ховд)