English

Дархан ДЦС-ын 110кВ-ын Хаалттай хуваарилах байгууламжийн шинэчлэлийн төсөл

Дархан ДЦС-ийн 110кВ-ийн ХХБ-ийн шинэчлэлийн тєслийн хүрээнд хуучин тоног тєхєєрємжүүдийг буулгаж шинээр зураг тєсєл боловсруулах тоног тєхєєрємжийг үйлдвэрлэн нийлүүлж суурилуулах, турших тохируулах хүлээлгэн єгєх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Төслийн ажлын хүрээнд хуучин байсан тосон таслуур, хуурай салгуур, гүйдлийн трансформатор, нэвтрэх оруулгуудын оронд шинээр элигаз таслуур,  цахилгаан удирдах механизм бүхий хуурай салгуур, гүйдлийн трансформатор бүхий нэвтрэх оруулга  зэрэг орчин үеийн дэвшилтэд технологи бүхий найдвартай ажиллагаатай тоног төхөөрөмжүүдээр сольж сууилуулсан.

Татах