English

Ухаа Худаг Салбар

Салбар компаниуд

Ухаа Худаг Салбар
Ухаа Худаг Салбар

М-Си-Эс Интернэйншл ХХК нь 2011 оноос Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт хэрэгжиж байгаа Ухаа Худаг төслийн хүрээнд баригдсан 18 МВт-ын Цахилгаан станцын ашиглалт, засвар, менежментийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллахаар болж, Ухаа Худаг салбарыг тус оны 5-р сард байгуулсан.

Тус салбар нь Ухаа Худаг төслийн хүрээнд баригдсан Ухаа Худагийн 18 МВт-ын цахилгаан станц, 7 зуухны газар, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцуудын ашиглалт, засвар, менежментийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумыг эрчим хүчээр хангахаас гадна төвийн бүсийн эрчим хүчний системд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэн ажиллаж байна.