English

Баруун - 110кВ-ын Дэд станцын шинэчлэлийн төсөл

ТӨСЛИЙН ТӨРӨЛ: Түлхүүр гардуулах

ТӨСЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Улаанбаатар хотын I, III, IV, X хороололууд, Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрийн үйлдвэр аж ахуйн газрууд гэр хороололын цахилгаан хангамжийг найдваржуулах

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Зураг төсөл,тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, зүгшрүүлэлт, сургалт, барилга угсралтын ажлын технологи, гүйцэтгэлд хяналт тавих

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Улаанбаатар хотын Төвийн баруун хэсгийн нутаг дэвсгэрийн үйлдвэр аж ахуйн газрууд гэр хороололын цахилгаан хангамжийг найдваржуулах

Дэлгэрэнгүй