English

Эрдэнэт Уулын Баяжуулах Үйлдвэрийн Дулааны станцын зуухны автоматжуулалтын төсөл

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Дулааны станцын зуухнуудын КИП-А шинэчилж, автоматжуулан, хянах хэмжүүр, гүйцэтгэх механизм, автоматжуулалтын хэрэгслийг нэвтрүүлсэн юм.

Үүнд анхдагч хэмжүүрийг Герман улсын “Endress Hauser” фирмийн хэмжүүр тоноглолоор, хаалт регуляторын тоноглолд “AUMA” фирмийн актуатор суурилуусан.

Хуучирсан хэмжүүрийн болон цахилгааны кабелийг Герман улсын “LAPP” фирмийн кабелиар шинэчлэн татаж, “SIEMENS” фирмийн үйлдвэрийн автоматжуулалтын программчлагдах логик контроллёр дээр суурилуулан зуухыг компьютераас удирдан, автомат удирдлагыг нэвтрүүлж, туршилтын галлагааг хийн эхний 2 зуухыг хүлээлгэн өгсөн.

Татах