English

“АCEM ВИЛЛА” ХОТХОНЫ ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ. 2015-09-15

2016 онд Монгол улсад зохион байгуулагдах Ази-Европын дээд хэмжээний уулзалтын үеээр оролцогч орнуудын төр засгийн тэргүүнүүдийн байрлах Асем Вилла хотхоны цахилгаан хангамжийн ажлыг MCSI хийж гүйцэтгэж байна.

Эхний ээлжинд бид барилга угсралтын ажилд шаардлагатай цахилгааны түр эх үүсвэрийн угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бол одоо хотхоны байнгын цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмж суурьлуулах, угсрах ажлыг гүйцэтгээд дуусах шатандаа орж байна.

 

 

Бусад