English

Тайширын Усан Цахилгаан Станцын төсөл

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

1997 он: Тайшир Усан цахилгаан станцын Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсан (туслан гүйцэтгэгч)
Нарийвчилсан Зураг төсөл (туслан гүйцэтгэгч)
2002 - 2007 он: Барилга угсралтын ажил (хяналт)

Энэ төслийн инженеринг, барилга угсралтын ажлын үе шатуудад геологийн өрөмдлөг, байр зүйн зураглал, далангийн бетоны орцын норм тогтоох туршилт, уулын ухлага, бэхэлгээ, тэсэлгээ, туннел ухахаасэхлээд Булдаж нягтруулсан бетонон далан, Станцын барилгын ажил, Түрэлтийн хоолой, турбин генераторын иж бүрдлийн угсралт, Дэд станцын байгууламжийн угсралтыг гүйцэтгэсэн.  

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД НЭВТРҮҮЛСЭН ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

  • Булдаж Нягтруулсан Бетонон Далангийн технологийг Монгол орны эрс тэрс уур амьсгалд тохируулан хэрэглэсэн.
  • Энэ ажилд өөрийгөө угсрах чадвартай өндөр, даац хурдтай башенный кран, бетон зуурмаг өндрөөс буулгах ваккуман хобот, өндөр хурдны конвейер, дээр дээрээс нь угсран ашиглах боломжтой том хэмжээний төмөр хэв хашмал зэрэгийг анхлан ашигласан болно.

Дэлгэрэнгүй