English

Барилга угсралт

  • Барилгын ажил эхлүүлэхээс улсын комисст хүлээлгэн өгөх
  • Барилга угсралтын менежмент
  • Цахилгаан автоматжуулалт
  • Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц
  • Шугам хоолойн систем
  • Эрчим хүчний хэмнэлт, сайжруулалт
  • Сэргээгдэх эрчим хүчний болон уламжлалт технологийн цахилгаан станц