English

Ашиглалт, үйлчилгээ

  • Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл ба түгээлт
  • Хөрөнгө ашиглалтын менежмент
  • Чанарын хяналт
  • Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нийлүүлэлт
  • Мэргэжлийн ажилтан нийлүүлэлт