English

Төвийн бүсийн Цахилгаан эрчим хүчний системийн диспетчерийн хяналтын шинэ систем байгуулах СКАДА төсөл

Эрчим Хүчний хөтөлбөр-1, Багц-1: Төвийн бүсийн Цахилгаан эрчим хүчний системийн диспетчерийн хяналтын шинэ систем байгуулах СКАДА төсөл 

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

Диспетчерийн удирдлагын автоматжуулсан СКАДА систем (ДЦС-2, ДЦС-3, ДЦС-4, Туул ДС, Улаанбаатар ДС, Дорнод-2 ДС, Багануур ДС, Эрдэнэт ДС, Дархан ДС, Дархан ДЦС, Шарын гол ДС, Зүүнхараа ДС, Борнуур гэсэн 13 дэд станцууд, диспетчерийн удирдлагын төв, УБЦТШС-ний диспетчерийн удирдлагын системийг хамарсан)

ТӨСЛИЙН ЯВЦАД НЭВТРҮҮЛСЭН ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ

Монголд анх удаа: Диспетчерийн удирдлагын автоматжуулсан СКАДА систем, оптик кабельтай аянгын тросс

ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ҮР АШИГ

ТБЭХС-ийн цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлтийг оновчтой шуурхай удирдах боломжтой болж, улмаар системийн найдваржилт эрс нэмэгдэж, эрчим хүчний  алдагдлыг эрс бууруулах суурь нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

Дэлгэрэнгүй