English

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын төсөл

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

Хаана хэрэгжсэн: Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын Баянгол

Хийгдсэн ажил үйлчилгээний төрөл

  • Инженеринг
  • Судалгаа
  • Тоног төхөөрөмжийн дизайн зураг
  • Угсралт, Суурилуулалт
  • Технологийг дамжуулах
  • Сургалт

ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ҮР АШИГ

Захиалагч компаний  болон бүс нутагт уул уурхайн салбар хөгжүүлэхэд эрчим хүчний асуудал шийдэгдсэн. Төвийн бүсийн  цахилгаан схемийн хэтийн хөгжилд  хувь  нэмэр оруулсан юм.